Et samarbeid mellom Norsk Kylling og organisasjonen DRIVE Norge, gir barn ved Støren barneskole et gratis aktivitetstilbud etter skoletid.

– WePlay er et tilbud for barn på 5. – 7. trinn som vil foregå en dag i uka etter skoletid, der man fokuserer på lek og samspill med andre barn, sier Ida Alstad som er prosjektleder for WePlay i DRIVE Norge.

Prosjektleder for WePlay i DRIVE Norge, Ida Alstad er glad for det ferske samarbeidet med Norsk Kylling og oppstarten av aktivitetstilbudet ved Støren barneskole. Foto: DRIVE Norge

DRIVE Norge er opptatt av at barna som inkluderes i WePlay får møte jevnaldrende på en trygg arena.

– Her skal barna føle seg inkludert i et godt lag, samtidig som de får kjenne på mestringsfølelse og utfolde seg fysisk, sier Alstad.  Takket være samarbeidet mellom organisasjonen og Norsk Kylling kan barna på Støren glede seg over tilbudet utover året.

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Hilde Talseth forteller at deres bidrag til WePlay på Støren er sosial bærekraft satt i system. Foto: Elin Iversen / Norsk Kylling

– WePlay er et viktig prosjekt for barn og unge, og for oss er dette sosial bærekraft satt i system. Vi ønsker å bidra og være en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet, og er glade for å bidra til at flere barn får oppleve å bli inkludert, drive med fysisk aktivitet og ha det morsomt sammen, samtidig som de får kjenne på mestringsfølelse, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Hilde Talseth.

– Vi er veldig glade for å få med oss Norsk Kylling som nasjonal partner i DRIVE Norge, og takknemlig for at bedriften ønsker å bidra til å skape lek og økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Dette er ansvarlighet og bærekraft i praksis, avslutter Alstad.