Styret i Gaula Elveierlag kalles inn på teppet

foto