Flere reiser og er fornøyde med kollektivtransporten