Det er Bane NOR som er ansvarlig for ruteplaner for person- og godstog i Norge. Togselskapene søker til oss om avgangene de vil kjøre på sine ruter. Normalt er ruteplanen klar i god tid før den blir satt i drift.

Ødeleggelsene på Randklev bru har imidlertid ført til store endringer i togtilbudet på Rørosbanen og Dovrebanen, og arbeidet med å sette opp ruteplan for 2024 har vært et krevende puslespill.

–  Vi har trengt tid til å sette en ruteplan som skal ivareta både passasjer- og godstrafikkens punktlighet i området. Vi er takknemlig for den gode dialogen med SJ og godsselskapene. Alle parter har vist forståelse og tålmodighet for det ekstraordinært krevende arbeidet med togtilbudet i påvente av at Randklev bru åpner igjen, sier Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane NOR.

Den nye ruteplanen som er foreslått innebærer at SJ kjører to persontog i hver retning på Rørosbanen i 2024.

Fram til Randklev bru gjenåpner, og godstogene igjen kan kjøre på Dovrebanen, vil godstogene fremdeles ha prioritet på Rørosbanen for å sikre varetransporten mellom Oslo og Trondheim.

Gjenåpner Fåvang stasjon

Bane NOR arbeider også med å gjenåpne Fåvang stasjon slik at persontogene på Dovrebanen kan kjøre Oslo - Fåvang og Ringebu- Trondheim fra 10. desember. Vi gjør dette for at passasjerene skal få kortest mulig reise med buss for tog på Dovrebanen.

Fåvang stasjon har vært ombygd for å både fungere som endestasjon og være tilrettelagt for busser.

Etterspørsel etter billetter

Rikke Lind, administrerende direktør i SJ Norge, er glad for at det nå er mulig å kjøpe billetter på Rørosbanen for reiser etter 10. desember.

– Situasjonen har vært krevende, både for oss og kundene, og vi beklager ovenfor våre kunder, sier Rikke Lind.

– Folk skal hjem til jul og har etterspurt billetter på Rørosbanen, det er derfor gledelig at det nå endelig er mulig å bestille billetter også for dem som vil reise hjem med tog på Rørosbanen, uttaler Lind.