Avsluttet forhandlingene, nå skal han styre fylkeskommunen