Bruker nye 40 millioner på utvikling av Støren Sør

foto