Merker at storstreiken er i gang: - Det handles mye øl