Svenskene fyller opp butikkene og lokker nordmenn til grensehandel. Dette bildet er fra Storlien i Sverige, som ligger tett på grensen til Norge og Meråker. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Det viser varehandelsindeksen fra SSB. Detaljhandelen hadde en omsetningsnedgang på 6,7 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Dagligvare gikk ned med hele 9,6 prosent i perioden.

–Dette viser med all tydelighet at grensehandelen er tilbake. Juli er tradisjonelt den måneden norske forbrukere handler mest i Sverige. Det synes å ha vært tilfellet også i år. Grensehandelen er tilbake til normalen og har bidratt til den sterke nedgangen i dagligvarehandelen i Norge, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Ifølge SSB har grensehandelen økt i takt med gjenåpningen etter pandemien.

–Når grensehandelen spiser så mye av omsetningen i dagligvarehandelen, påvirker det også sysselsettingen i butikker i grensenære områder. Regjeringen bør sette fortgang i sitt arbeid med å finne flere tiltak mot grensehandelen, som det ble lovet i Hurdalsplattformen.

-Nå er vi inne i en så stor vekst i grensehandelen at det haster med å finne flere tiltak, sier Hammerstad.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke. Foto: Virke