Identifiserer insektlivet i Budalen - prosjektet får støtte fra EU