Samler videregående og næringslivet: - Må utdanne etter hva næringslivet trenger