Utdanning for fremtiden

Studiesenter Trøndelag Sør skal dekke kompetansebehovet for høyere utdanning i kommunene Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. Senteret er under etablering, men er allerede godt i gang med å gi, og opprette nye, studier og kurs tilpasset de regionale utfordringene.

31 studiesenter i Norge får nå tilskudd fra regjeringen på til sammen 50 millioner kroner. Studiesenter Trøndelag Sør fått tildelt 1 868 742,- kr. Dette bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt.

– Vi må sikre utdanning av arbeidskraften vi trenger i regionen fremover. Mangelen på kompetanse er stor innen mange områder, blant annet barnehagelærere og sykepleiere. Derfor vil vi fortsette arbeidet med å kartlegge kompetansebehovet i næringslivet og opprette utdanningstilbud som imøtegår denne etterspørselen, sier prosjektleder for Studiesenter Trøndelag Sør, Ann Kristin Landsem.

Ann Kristin Landsem er prosjektleder for Studiesenter Trøndelag Sør.

– Gjør karriereutvikling og livslang læring mulig

Dersom distriktene i fremtiden skal opprettholde levende lokalsamfunn hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, vekst i antall arbeidsplasser og økt bosetting, vil tilgang på kvalifisert arbeidskraft være en avgjørende faktor.

– Studiesentrene er gode på å rekruttere folk som ellers ikke ville søkt kompetanseheving. For mange er det avgjørende at de kan kombinere studiene med jobb og familie. Jeg vil at alle skal ha samme mulighet for karriereutvikling og livslang læring, uansett hvor i landet du bor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.