Innbyggerne i Midtre Gauldal går til fastlegen nesten tre ganger i året