Omsetning av eiendommer i Midtre Gauldal kommune i juli

foto