Du har kanskje lagt merke til det, at lokalavisa denne uke har publisert flere nettsaker som er laget av Gauldalspostens bedriftsrobot.

Dette er såkalt automatisk genererte saker, laget på grunnlag av offentlig tilgjengelige opplysninger om regnskapsresultater.

-Denne type stoff har stor nytteverdi for våre lesere, sier redaktør Bjørn Ivar Haugen.

Han forteller at lokalavisa har fått stor respons på artiklene som forteller hvordan det gikk med lokale bedrifter i 2022, sammenlignet med tidligere år, og andre virksomheter i samme bransje.

– Det er et imponerende tallmateriale bedriftsroboten henter frem. Dette er stoff som journalister tradisjonelt må bruke lang tid på. At vi som lokalavis kan presentere saker som kun Dagens Næringsliv og store aviser tidligere har kunnet bruke tid og ressurser på, er et stort framskritt, sier Bjørn Ivar Haugen.

– På høyt nivå

Redaktøren forteller at bedriftsrobot vil bli allment blant mange lokalaviser. Polaris Media Midt-Norge, som Gauldalsposten er en del av, har gjort en avtale med det svenske firmaet United Robots om levering av robotjournalistikk.

– De leverer på høyt nivå, sier Haugen og forteller at roboten setter tall og opplysninger i system med språket til en nyhetsartikkel hver gang noe relevant offentliggjøres.

Haugen sier at informasjon om inntekts- og skatteforhold hos enkeltpersoner og bedrifter er et sentralt og helt avgjørende premiss for samfunnsdebatten. Derfor har myndighetene sagt at denne type informasjon skal være offentlig.

– Åpenhet gir oss en mulighet til å diskutere hvordan det økonomiske systemet fungerer, sier Haugen.

Boligmarkedet neste

Om kort tid vil Gauldalsposten også presentere robotjournalistikk om omsetning av eiendom, både i bolig- og hyttemarkedet.

– Dette blir like interessant som bedriftsmarkedet, sier Haugen.

Kjøp og salg av bolig er en av de aller største beslutningene folk gjør gjennom et livsløp. I Norge har de fleste innbyggerne hoveddelen av sin personlige formue plassert i bolig. Dette anses som en sikker pengeplassering dersom du bor i et større tettsted eller i by. På bygda, derimot, er det en noe mer usikker plassering.

– Vi kan ikke hjelpe deg med risikoen du tar når du kjøper bolig, men vi kan bidra til at markedet blir mer opplyst for kjøpere og selgere. Og forhåpentligvis kan det bidra til at det blir litt enklere å orientere seg i et fremmed område for folk som vurderer å flytte hit, sier Haugen.