Oppretter ny fagskolelinje ved Gauldal videregående skole