Millioner av mennesker verden over vil da vise sitt engasjement for klima og natur ved å slukke lyset i én time. Earth Hour, som arrangeres av WWF, regnes som en av de største grasrotbevegelsene i verden. Årets markering setter søkelyset på viktigheten av å trappe opp innsatsen for klima og natur.

– De neste syv årene blir kritiske. For å skape en renere, tryggere og mer stabil framtid for både mennesker og natur, må vi sørge for at den globale oppvarmingen holder seg under 1,5 grader. I tillegg må vi stanse og reversere tapet av natur, og sørge for at vi har et mer bærekraftig forbruk, slik at vi holder oss innenfor planetens tålegrenser. For å få til dette må alle bidra, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Historiske landemerker i svart

Earth Hour startet som en liten markering arrangert i Sydney av WWF-Australia i 2007, og har siden spredd seg til en global bevegelse. I fjor markerte millioner av mennesker i over 190 land Earth Hour. Kjente landemerker som Sydney Opera House, Empire State Building i New York og Colosseum i Roma gikk i svart for saken.

I Norge har WWF arrangert Earth Hour siden 2009. Her hjemme skal flere aktører rundt om i landet markere Earth Hour, blant annet Det kongelige hoff, Grand Hotel Oslo, Rockheim i Trondheim, samt Stavanger og Lillehammer kommuner.