Med snø og is på bakken øker risikoen for ulykker. Foto: Arbeidstilsynet

Med hyppige skifter fra minus- til plussgrader kan det legge seg såpeglatt holke på bakken. Dette kan gi vanskelige arbeidsforhold for mange, for eksempel de som jobber på bygge- og anleggsplasser.

– Sørg for gode rutiner

Arbeidstilsynet minner om at ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiver. Kjente risikofaktorer skal kartlegges og forebygges.

– I Norge er skiftende vintervær med glatt føre høyst normalt. Er du arbeidsgiver med arbeidstakere som jobber utendørs, bør du derfor ha på plass gode rutiner. Det er din plikt å gjøre det du kan for at folk ikke skal falle og slå seg på jobb når det er holke og glatt, sier Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynets svartjeneste.

Tips for bedre arbeidsforhold

Her er noen grep du som arbeidsgiver kan ta nå når det er glatt ute:

  • Måk bort snø

  • Strø ofte og grundig

  • Sørg for brodder og fottøy med pigger der det trengs

  • Sørg for godt arbeidslys

Arbeidsgiver sitt ansvar er blant annet beskrevet i arbeidsplassforskriften. Her står det at utendørs arbeidsplasser, så langt det er mulig, skal være innrettet slik at arbeidstakerne ikke kan gli eller falle.

Ta opp problemer med arbeidsgiver

Også arbeidstakere har et ansvar for eget arbeidsmiljø.

– Er det for glatt? Er fottøyet for. dårlig? Eller er det andre ting som medfører unødvendig risiko på arbeidsplassen? Si i så fall ifra til leder og eventuelt til verneombud, avslutter Aas.