Kjære lesere av Gauldalsposten! Takk til alle som har fulgt serien «Bilder fra det moderne» – basert på boka med samme navn – gjennom det siste året, med 50 innslag til sammen. Og takk til Gauldalsposten, som har sluppet meg til i spaltene! Nå er vi altså ved veis ende. Hundre års historie er fortalt, ikke langt unna mitt eget livsløp. Tanken har vært å trekke opp noen linjer gjennom dette stoffet, slik at det ikke bare framstår som et flimmer av bilder, hendinger og begivenheter, men som utviklingstrekk, trender, skifter og årsaksforhold. Eller som undertittelen på boka sier: «Idéer og verdier i endring». Med et slikt formål er jeg klar over at framstillinga noen ganger kan virke hverdagsfjern og teoretisk, på den andre sida har jeg nettopp prøvd å knytte det hverdagslige og personlige til allmenne trekk ved samfunn og kultur. Mer enn noen gang er det er viktig å vite hva som ligger forut for den tida vi lever i og samfunnet vi er en del av. Slik kan vi møte framtida med refleksjon og ettertanke, og kanskje kan vi finne håp gjennom det vi bærer med oss av erfaringer – på godt og vondt.

Skulle det være noen som vil kjøpe boka som ligger til grunn for serien, er det bare å ta kontakt.

Per Bjørn Foros

Boka: Bilder fra det moderne.