Statsforvalteren vurderer pålegg om å flytte reinen

foto