Gjorde om på vedtak om næringsvirksomhet i boligfelt