Stor oppslutning da Sokna IL feiret stor investering