Lyser ut konkurranse om E6-prosjektet Berkåk - Vindåsliene

foto