Høyere arbeidsledighet i Midtre Gauldal enn ellers i fylket