Melhus og Midtre Gauldal

På to år har det vært en økning på nær 50 prosent i antall viltpåkjørsler i Melhus. Trafikanter bør være ekstra årvåkne siste del av året.

I 2022 ble det påkjørt 104 vilt i Melhus, mot 70 i 2020. Sammenstøt med rådyr står for mesteparten av påkjørslene. Hittil i år er det registrert 52 kollisjoner mellom motorkjøretøy og vilt.

I Midtre Gauldal har trenden gått motsatt vei med færre viltpåkjørsler de siste årene (se statistikk nederst i saken).

–  I tiden fremover må trafikanter være ekstra oppmerksomme på at det plutselig kan dukke opp dyr i veibanen. Det er en markant økning i antall viltpåkjørsler den siste delen av året, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Økningen på høsten og utover vinteren kan forklares at det blir raskere mørkt om ettermiddagen, noe som gjør det vanskeligere å oppdage dyra i tide. Vanskeligere føreforhold både for dyr og trafikanter, og sesongtrekk og høstjakta som fører til at dyra forflytter seg mer. Når snøen kommer trekker hjortevilt gjerne nedover i terrenget for å finne beite, og krysser da oftere veien.

Foto: Tom Fredrik Hess

Hovedfartsårer mest utsatt

Veier med mye trafikk, som langs E6 og riksveiene, kommer naturlig nok høyt på listen over hvor det oftest skjer påkjørsler. Men også her er enkelte strekninger mer utsatt enn andre.

– Vær ekstra oppmerksom og demp farten, spesielt der det er skiltet med viltovergang eller fare for vilt. Tidspunkt på dagen har også noe å si. Flest ulykker skjer mellom klokken 07 og 09 på morgenen, og etter klokken 16 og frem mot midnatt, sier Eklo.

Foto: Tom Fredrik Hess

Meld fra hvis du kjører på dyr

Eklo understreker at kjører du på dyr, har du plikt til å melde fra. Å etterlate skadde dyr er straffbart. Skadde dyr vil ofte gjemme seg og er vanskelig å finne. Dermed kan de bli liggende i dagevis og lide en smertefull død.

– Kontakt Politiet på 02800, de rekvirerer viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret slik at det blir enkelt å starte søket, sier Eklo.

Skader på eget kjøretøy dekkes av kaskoforsikringen på bilen. Hos Gjensidige reduseres egenandelen med 2000 kroner og du slipper bonustap ved dyrepåkjørsel.

Gode råd:

  • Demp farten på utsatte vegstrekninger og utsatte tider på døgnet.

  • Vær ekstra oppmerksom der det er mye spor etter dyr og mye vegetasjon nær veien.

  • Fareskilt er utplassert langs veien av en grunn.

  • Meld fra hvis uhellet er ute. Det er straffbart å etterlate skadde dyr.

Melhus og Midtre Gauldal: