Planene for det storfine besøket legges etter at to av Kongens besøk til den ideelle organisasjonen DRIVE Norge har blitt utsatt i løpet av ett år. Denne gangen skal også Dronningen være med til Trøndelag.

— Det er veldig gledelig at Kongeparet har lyst til å komme på besøk. For oss er det viktig å vise frem hva vi gjør i våre Kjør for livet-klubber, og la Kongeparet få et innblikk i noe av det forebyggende arbeidet blant ungdom ute i distriktene, sier daglig leder i DRIVE Norge, Jeanette Sørmoen-Børseth.

Daglig leder i DRIVE Norge, Jeanette Sørmoen-Børseth gleder seg stort til å ta i mot Kongeparet ved organisasjonens hovedkontor på Ler. Foto: DRIVE Norge

Nå er det klart at besøket til organisasjonen vil skje på deres hovedkontor, på Ler i Melhus kommune.

— Hovedgrunnen til at vi ønsket å flytte besøket er fordi det arrangeres i midten av april, og da er det greit å være en plass hvor det er romslig innendørs. Det er ikke akkurat sommertemperaturer i Trøndelag på den tiden, sier Sørmoen-Børseth.

Resten av det planlagte besøket til Skaun kommune går som planlagt.