Samferdselsministeren besøkte Støren Sør - ble møtt med lokalt wienerbrød