Folkemøte om bompenge-utredning på Fylkesvei 30

foto