38 prosent av innbyggerne i Midtre Gauldal bruker nå digital postkasse

foto