Ustabil grunn i nabolag - kommunen gir 400 000 til rassikring