Stor forskjell på kommunale avgifter i Gauldalen

foto