Fylkesvei 30-prosjektet kan bli skrotet før Midtre Gauldal skal stemme