Stengte Soknedalstunnelen i åtte timer - økt tungtrafikk på grunn av omkjøring

foto