Administrasjonen i Midtre Gauldal har 79 ansatte. Her jobber de kommunalt ansatte: