Rein ødelegger beiteområder og avling i Midtre Gauldal: - Vi taper penger daglig