Vil ha Singsås bo- og dagsenter til Forsetmoen

foto