Foto: Gauldal Brann og Redning IKS

- Lite nedbør, vind og barfrost har gjort at vi nå vurderer det som uforsvarlig å ha åpen ild utendørs, sier Jørgen Ingebrigtsen i Gauldal Brann og Redning IKS.

Det skal svært lite til før gnister fra et lite kaffebål, gassbrenner, utelykter eller en annen liten brannkilde kan føre til brann. De siste dagene har det vært branntilløp flere steder i Trøndelag, og det vil vi helst unngå.

Det er spesielt faren for områdebrann rundt tettstedene som gjør at vi nå velger å advare sterkt mot å bruke åpen ild utendørs, der det fare for at brannen kan spres til vegetasjonen rundt.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for Midt-Norge. Dette gjelder i aller høyeste grad også her og vi vurderer fortløpende behovet for ytterligere forebyggende tiltak og økt beredskap, sier Ingebrigtsen.

Unngå åpen ild ute. Skal du tenne lys på kirkegården, bruk lys som går på batteri!, er den klare oppfordringen fra Gauldal Brann og Redning IKS.