Omsetning av eiendommer i Midtre Gauldal kommune i september