- Midtre Gauldal skal ikke være et beiteområde for tamrein