På KLFs landsmøte ble Norsk Kyllings arbeid med bærekraftig innovasjon og dyrevelferd anerkjent med hedersprisen Kjøttøksa.

Norsk Kylling AS får hedersprisen fordi selskapet har hatt en positiv utvikling i omsetning, innovasjonstakt og arbeidsmiljø.

– Vi er utrolig glade for utmerkelsen og at arbeidet vi gjør på bærekraft og dyrevelferd blir lagt merke til. Det gir oss enda mer motivasjon til å utvikle Norsk Kylling AS videre mot vår visjon om å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede, sier Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling AS.

Et godt forbilde  Juryens begrunnelse er at Norsk Kylling AS står i fremste rekke når det gjelder kvalitet og innovasjonstakt, og at selskapet er gode på representasjon i bransjeorganisasjonen og ikke minst god til å bygge gode kunderelasjoner.

– De siste to årene har Norsk Kylling AS ekspandert omsetningsmessig og gjort store tekniske fremskritt. KLF mener selskapet er et godt eksempel på at det er mulig å oppnå stor framgang gjennom målrettet og forpliktende samarbeid med aktører på dagligvaresiden. Norsk Kylling viser at det er lønnsomt å jobbe ansvarlig, og setter et positivt fotavtrykk med arbeidet de gjør på dyrevelferd, kvalitet, bærekraft og miljø, sier Per Arne Sleipnes i KLF.

Prisen ble delt ut på KLFs landsmøte 1. juni 2023.