Rekekabaret trekkes tilbake – funn av glass i produktet