Midlertidig bemanning i oppstarten av Gauldalsporten