Dårlig veivedlikehold skaper ulykker - nå har ordførerne langs fylkesvei 30 fått nok