Signe (18) barberte vekk håret for å støtte barnekreftforeningen