Trøndere bruker dobbelt så mye på drivstoff som i fjor

foto