Drivstoff- matvare- og strømpriser bekymrer - liten tro på håndsrekning fra regjeringen