Brøytesesongen har startet i Midtre Gauldal: - Pass på at bilen er riktig skodd