Lederen i Stortingets transportkomité besøkte Støren