Kommunalsjefen før skolestart: - Ingen barn skal glippe i systemet