Det er nytt, det er stort, og det er litt skummelt, men sykepleier Hilde Langmo lover det går bra.

Sykepleieren kom fra jobb i Holtålen kommune, da hun startet ved korttidsavdelingen på sykehjemmet på Støren i november i fjor. I Holtålen tok de i bruk Helseplattformen i november 2022. Erfaringene Hilde tok med seg derfra var gode.

- Da jeg kom hit, kom jeg jo tilbake til Gerica, som er det gamle journalsystemet vårt. Da savnet jeg Helseplattformen. Den har du jo på mobilen, i lomma, sier Hilde Langmo.

Hilde Langmo har erfaring med Helseplattformen fra Holtålen kommune. Foto: Marte Eid, Midtre Gauldal kommune

I dagens system, Gerica, må ansatte logge inn på PC på et eget rom. Med mobilen i lomma har de all informasjonen de trenger. Hvilke medisiner som er gitt til hvilke tidspunkt, og det er enklere å legge inn målinger som CRP, blodtrykk og puls der og da.

Superbruker

34-årige Hilde Langmo fra Singsås er superbruker i Helseplattformen. Superbrukerne har fått ekstra opplæring, og skal bistå kolleger når de øver, hvis de har spørsmål og de kjører intern undervisning.

- Det handler mye om å trygge kollegene om at dette går bra, at det ikke er skummelt å bruke det nye systemet.

Hilde Langmo. Foto: Marte Eid, Midtre Gauldal kommune

Helseplattformen er omfattende. Det betyr nye rutiner og nye måter å jobbe på.

- Mange er nok spente og litt stressa. Det er jo stort, og du får opp mange faner på dataskjermen. Mange er redd for å gjøre noe feil i systemet. Men det er trygt, og lagt opp på en måte som gjør at du får varsler hvis trykker på noe som kanskje kan bli feil, sier Langmo.

Stor innsats fra ansatte

Nå er det kun dager igjen. Lokal innføringsleder Espen Moe forteller at Midtre Gauldal er godt i rute. Det går etter planen. Folk har stått på, fastslår han.

- Ja, du verdens min, det er lagt ned mange timer og mye innsats. Det er viktig å berømme de ansatte. Dette opptar veldig mye av arbeidstida nå, sier Jorun Marie Svardal.

Hun er assisterende enhetsleder i Pleie og omsorg og superbruker.

- Det er jo travelt, disse dagene før. Mye å tenke på. Det blir mer reelt når det nærmer seg. Har vi husket alt? Og så er det jo litt vanskelig å se for seg hvordan det blir når vi faktisk tar det i bruk. Jeg tror en del kanskje gruer seg litt. Men jeg gleder meg først og fremst. Nå blir det godt å komme i gang!

Hilde Langmo (f.v.), Jorun Marie Svardal og Espen Moe. Foto: Marte Eid, Midtre Gauldal kommune

Natt til lørdag

Klokka 03.00 skrus Helseplattformen på, natt til lørdag 27. april. Fredag ettermiddag skrus de gamle journal- og fagsystemene av. Informasjonen ansatte trenger skrives ut på papir.

De første som får tatt i bruk det nye systemet, er de som jobber natt i hjemmetjenesten, sykehjemmet, boliger med heldøgns bemanning og avdelingene i Bo og aktivitet: Kalvtrøa og Snurruhagen. På mandag tar resten av avdelingene innen helse i bruk det nye systemet.

Espen Moe forteller at de forventer litt smårusk og oppstartsproblemer den første tida.

- Det er helt normalt. Vi trenger litt tid til å kjøre oss inn og få det i fingrene.

Det er satt opp ekstra bemanning den første helga. Superbrukerne er på plass, det samme er lederne og innføringsleder Espen. På lørdag og søndag kommer ansatte fra Helseplattformen for å bistå.

- Jeg er helt trygg på at brukerne og pårørende får den hjelpa de trenger, også denne helga, sier Jorun Marie Svardal.