Ny studie: Eldre er mer selvhjulpne, men behovet for hjemmebaserte tjenester vil øke kraftig